O projektu

Sokol

Klijent:

Zadatak

Napraviti redizajn etikete Sokol piva

Rješenje

Ljudi koji se bave tradicionalnim zanimanjima nakon napornog radnog dana trebaju ukusnu okrepu. Sokol je pivo namijenjeno upravo njima, ali iako se uspješno vinulo na tržište, dizajnu je bilo potrebno osvježenje. Uveli smo elemente pletera koji naglašavaju tradiciju, pridali smo veće značenje prikazu ječma koji svjedoči o kvaliteti, a glavu sokola i ime spojili u jednu cjelinu koja daje dojam raširenih krila. Sokol može ponosno nastaviti svoj let.