O projektu

Kraš 1911

Klijent:

Zadatak

Osmišljavanje imena i oblikovanje ambalaže za Kraševe premium čokolade. Nove čokolade morale su se razlikovati od branda Dorina, a distinkciju je trebalo osigurati kroz elegantni dizajn i luksuznije pakiranje.

Rješenje

Vezujući se uz stoljetnu tradiciju proizvodnje Kraša osmislili smo naziv branda Kraš 1911, a vrhunski dizajn prenosi poruku o generacijama majstora i tehnologa koji su kombinacijom svojih znanja i najfinijih sastojaka usavršavali umijeće proizvodnje čokoladnih poslastica.